74.2 F
Los Angeles
22 Eylül 2023
AnasayfaAlaturka OnlineDERLEME ADANA'CA SÖZLÜK

DERLEME ADANA’CA SÖZLÜK

Derleme Adanaca Sozluk Ruhi M Cilek yazdi 

Ruhi M. Çilek sizler için Adana Sözlüğü derledi. İşte DERLEME ADANA’CA SÖZLÜK

 • Çimmek = yıkanmak
 • ndırmak= aralamak
 • küncü = susam
 • zibil =çok, aynı zamanda çöp anlamına gelir
 • mintan = gömlek
 • llik = kücük, minik
 • cülük= civciv
 • helke = kova
 • ncık = cam
 • dinelmek = ayakta durmak
 • geçek = geçelim
 • dönek = dönelim
 • binek = binelim vs
 • he = evet
 • abov = aman
 • çeerdek = çekirdek, ayçiçeği, günebakan
 • Aşörtmen = eşofman
 • dam = çatı
 • bocit = bakır ya da aliminyum sürahi
 • zibil = çöp
 • zibillik = çöplük
 • zibil gibi = çok, gereğinden fazla miktarda
 • hayma = damlarda asma dallarının toplandığı çardak
 • araya gitmek = ziyan olmak
 • davşan = tavşan
 • Gıran = yaramaz çocuk
 • allöş= bir şaşırma nidası
 • çul = kilim, yer yaygısı
 • peşkir = havlu
 • galan = bundan sonra
 • galle : kasa, içine para konan çekmece
 • zıypmak: kaymak
 • eke: Kibirli, ukela, bilmiş bilmiş konuşan, kimseyi beğenmeyen
 • ziplemek : Saplamak
 • cıbartmak : Birinin çıplak yerine vurunca orayı kızartmak yakmak
 • cıbarmak : Vurulan yerin kızarması yanması
 • Gıcık almak : Birinden gıcık alırsanız onun doğrusunun
 • gulle : misket, bilye
 • dakkalık gulle : Atışlarda kullandığımız gulledir
 • devrisi gün : Sonraki gün
 • beriki gün : Önceki gün
 • Duzsuz : (tuzsuz) : lüzumsuz insan tüm gıcık özellikleri bünyesinde barındıran insan her türlü durum için kullanılabilir.
 • Ondan kertim: ondan sonracım
 • Yazı: tarla
 • yuka: sığ, yüksek ya da derin olmayan
 • çomça = kepce
 • avel=aptal
 • cü=zehirli örümcek
 • bayaktan=az önce
 • bider=tohum
 • banadura=domates
 • cılk=çürük
 • cere=kulplu testi
 • cibiliyet=geçmiş
 • dulda= sığınak, kuytu yer
 • ş=göğüs
 • enik=köpek yavrusu
 • eşgi=ekşi
 • esvap=çamaşır
 • essah=sahi
 • Eli eğri : Hırsız
 • Hırkız: Hırsız
 • Malıyla malamat olmak = Parasıyla Rezil Olmak
 • Epey cıncık kırdı =Pot kırmak
 • Mart sıpası = Yerinde duramayan
 • Ziv ziv gezmek = Bol bol gezmek
 • Eşkere konuşmak = Boş yere konuşmak
 • Mezhebi geniş = Herşeye uyan
 • Zurnanın zırt dediği yer = Konunun en önemli noktası
 • Gece mitilde yatar gündüz çalım satar = Durumuna bakmadan caka satmak
 • Ağzının domarışından omar diyeceğini anlamak= Söyleyeceği şeyi hareketlerinden anlamak
 • Gel gelelim çam kertmesine= gelelim kurufasulyenin faydasına
 • Mitili atmak = Yerleşmek
 • Mukufuna varmak = Anlamak
 • Anası sarımsak, babası soğan =Sıradan
 • Göz görgüsü ne oldum delisi = sonradan görme
 • Ne ondurur, ne öldürür = Ne durumunu iyileştirir, nede çok kötüleştirir
 • Gözünden sürmeyi çekmek = Kurnazlık
 • Nuh Nebi’den kalma = Çok eskiden kalma
 • Aydan arı, günden duru olmak = Parlamak
 • Oklava yutmuş yılan gibi = Eğilmekte zorlanıyor gibi görünmek
 • Havsalası almamak = Anlayamamak
 • Pel pel bakmak = Garip garip bakmak
 • Hem nalına hem mıhına =iki yüzlülük
 • Pinti Bekir = Pintiliğin bir derecesi
 • it kılı postal bağı = Bir işe yaramaz
 • Poyrazdan alıp yele vermek = Harvurup harman savurmak
 • Cinleri başına ağmak = Delirecek şekilde kızmak
 • Sepeti seyrek = Ağzında lafı tutamamak
 • Çalıyı tepesinden sürmek = Ön yargılı olmak
 • Kanı soğuk =Az konuşan, sessiz
 • Sütü bozuk =şerefsiz
 • Köküne acı soğan doğramak = Kökünü kazımak
 • Tilkiye tavuk güttürmek = Olmayacak işi yapmak
 • Kuru derede sele gitmek = Olmayacak duruma düşmek
 • Un çuvalı gibi tozar =Kendi kendine kızıp durmak, köpürmek
 • Dussuz dussuz konuşmak = Salak salak konuşmak
 • Elem eşkere = Açıkça
 • Yayan yapıldak yola düşmek= Yalın ayak, başı açık yola düşmek
 • Mısmıl= müsait
 • Taka= Pencere
 • dıkılmak= içeri girmek
 • Suğluk veya suuluk = Bıçak
 • Lenger= Genişçe bakır pilav gibi yiyecekleri koymaya, servis yapmaya yarayan
 • Celfin= Genç Tavuk
 • Düve= Genç inek
 • Kuskun= Eşeklerin semerin üzerinde tutmaya yarayan kalçasına dolanan geniş bant şeklinde kuşak.
 • Kuskunu Düşük =Deyim olarak anlamı rüküş veya salaş giyinmiş anlamındadır.
 • şker= Ayakkabı tamircisi
 • gadanı aliim=günahların benim olsun
 • nahal geldin=ne zaman geldin…
 • laylon= traktör römorku
 • anarya= “geri” anlamına geliyor.
 • vırrığı yelli = aklı bir karış havada
 • tike = kuşbaşı et
 • cibindirik = cibinlik
 • gulle = bilye, bilya, misket
 • manık = kedi yavrusu
 • gındırık = aralık, az açık, küçük boşluk
 • Balcan: Patlıcan
 • Böğün: Bugün
 • Demikten: Demin, biraz önce
 • Sinemiya: Sinemaya
 • Hammetmek: İyi yapmış olmak, dinleyenin hoşuna giden bir şey yapmış olmak
 • Dışlığı gelmek: Yapılan bir şeyin yapanın hoşuna gitmesi
 • Gıvrışık (Yol için): Dolambaçlı
 • Ganalın çenesi: Kanalın karşı tarafı
 • Bicibici: muhallebi benzeri bir tatlı, üzerine rendelenmiş buz ve gülsuyu ile servis edilir.
 • Karsambaç : Bicibici nin sadece buz ile olanı.
 • Haşlama (veya aşlama) : Meyan kökünden yapılan bir içecek. Haşlamacıların özel kıyafeti ve pirinç olduğunu sandığım özel bir sırt bidonu bulunurdu ve metal bardaklar ile bir tür müzik yaparlardı.
 • Deblek: Darbuka, Dümbelek
 • Kiriştek: Topaç
 • Feriştah: En üstün, en iyi
 • Döölet: Devlet
 • Gayfe: kahve
 • Cuvara: Sigara
 • Culuk: Hindi
 • Dezze: Teyze
 • Bibi: Hala
 • Tiyare: tayyare, uçak
 • Cenderme: Jandarma
 • Gaplık: Mutfak rafı
 • Zabah: Sabah
 • İramazan: Ramazan
 • İremzi: Remzi
 • Hössün: Hüseyin
 • Pontil: Pantolon
 • Kenef: Tuvalet
 • Çomça: Kepçe
 • Gıylı: Ağzı geniş testere
 • Köynek: Gömlek
 • Idara: İdare binası
 • Petelek: Patates
 • Patetis: Patates
 • Gıyı : Sınır
 • Cahal: Cahil
 • Aşşa: Aşağı
 • Bayak: Az önce
 • Pambık: Pamuk
 • Baldırcan: Patlıcan
 • Eşgere: Aşikâre, açıkça
 • Gamıyon: Kamyon
 • Motur: Traktör
 • Gelek-gidek-inek-binek: Gidelim-gelelim-inelim-binelim
 • Ellof çekmek: Nara atmak
 • Allahına mı? : Hayret ifadesi olarak sahi mi?
 • Makine: Tabanca
 • Dellenmek: Deliye dönmek
 • Köten: Pulluk
 • Büllük: Çocuk pipisi
 • Deke: Teke, erkek keçi
 • Boğanak: Yoğun yağmur
 • İbabel: Deli, tuhaf hareketleri olan.
 • Gancık: Dişi
 • Metel: Masal
 • Ak pakla: Kuru fasulye
 • Boyalalı pakla: Barbunya
 • Küncü: Susam
 • Sekmek: Kirizma
 • Hezen: Mertek
 • Bıllık: Dana
 • Taka: Pencere
 • Urba: Elbise
 • Elam: Galiba
 • Çamdır: kırma, melez
 • Keykinmek: sürtünmek
 • Hoşşik: Yalaka, yağcı
 • Pelpir: Yabani üzüm
 • Cübür: Toz, posa
 • Eftik etmek: Atıştırmak
 • Paça çemirlemek: Paça sıvamak
 • Gelebicin: Yayın balığı
 • Kendir: halat
 • Telis: çuval
 • Siftinmek: sırnaşmak
 • Mabal: Günah
 • Mabalını almak: günahını almak
 • Mitil atmak: bir yere yerleşmek
 • İt ayağı yemek: çok gezip dolaşmak
 • Alımını almak: layığını bulmak, açıkta kalıp üşümek
 • Başını bağrını yesin: Lanet olsun, kahretsin
 • Susası gelmek: Susamak
 • Umsuluk olmak: Umduğunu elde edememek
 • Cılkı çıkmak: Bir işin iyice bozulması, abartmak
 • Sıtkı sıyrılmak: Birine karşı güvenini yitirmek
 • Gert gert gezmek: Kabadayıca gezmek
 • Gırkım atmak: Düğünde hediye olarak para atmak
 • Hışı çıkmak: çok yorulmak, bitkin düşmek
 • Öllüyün körü: canın cehenneme, yok daha neler
 • Allüş çekmek: çok sevince nara atmak
 • Burnuna komamak: değer vermemek
 • Araya gitmek: Ziyan olmak
 • Ziv ziv dolaşmak: boş boş amaçsız gezmek
 • Ford atmak: hava atmak
 • Gadasını almak: birinin günahını almak
 • Malıyla malamat olmak: parasıyla rezil olmak
 • Dalabı olmak: bir şeyin bağımlısı olmak
 • Dışlık vermemek: rahatsız, huzursuz etmek
 • Gani garran olmak: bolluk içinde kalmak
 • Kırık tutmak: evli birinin dost tutması
 • Mahana etmek: bahane etmek
 • Mavra yapmak: palavra atarak gevezelik yapmak
 • Kırfacana vermek: saldırmak, ortalığı dağıtmak
 • Cımcılık olmak: baştan aşağı ıslanmak
 • Zortluk olmak: dalga geçilecek duruma düşmek
 • Denk: Yük
 • Demitten: biraz önce, demin
 • Mavra: palavra
 • Fallik: Fingirdek, hafif meşrep
 • Tummak: suya dalmak, yıkanmak
 • Antiriş: uyduruk
 • Lavgar: çok konuşan, geveze
 • Darı: mısır
 • Mahluta: mercimek çorbası
 • Kerana: genel ev
 • Tuturuk: çok ekşi
 • Eşki: ekşi
 • Kavsara: ağaçtan yapılmış kasa
 • Sasımak: kokmak, bozulmak
 • Zıypmak: kayarak düşmek
 • Seme: uyuşuk, beceriksiz
 • Andelüp: acaip, şaşkın
 • Mahzere: tahin imalathanesi
 • Haral: büyük çuval
 • Bolamadı: genişçe, şöyle rahatça
 • Cerre: kulpsuz toprak testi
 • Tosbağa: kaplumbağa
 • Deyha: işte orada
 • Ganel: su kanalı
 • Zaar: galiba, sanırım
 • Icık: biraz
 • Ötegeçe: karşı taraf
 • Debbe: büyükçe bidon
 • Düneen: dün
 • Dene: tane
 • Sokum: dürüm
 • Sırt: elbise
 • Siptilli: sebze pazarı
 • Manık: kedi yavrusu
 • Seyip: başıboz
 • Urup: çeyrek, dörte bir
 • İrişkin: et sucuğu
 • Kallavi: Büyük
 • Tapan: Tarlaya atılan tohumu örtmek için gezdirilen, ağaçtan geniş araç, sürgü
 • Cillop: Parlak, pırıl pırıl
 • Cilte: Semer ipi, Semere yük vurmak için kullanılan ucu çatallı sopa
 • Becik: Buzağı, Çam kozalağı

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,102BeğenenlerBeğen
16,012TakipçilerTakip Et
3,553TakipçilerTakip Et
7,657TakipçilerTakip Et
33,700AboneAbone Ol

Kaçırmayın